Total IT Infrastructure & Service Provider
GVN is a professional company that provides key IT infrastructure solutions and services

We provide specialized IT services cooperate with major IT infrastructure manufacturers and suppliers in
Korea and abroad to IT system infrastructures such as servers, storage, networks, and consulting, construction of computer room,
construction of physical security infrastructure, and maintenance.

Dịch Vụ Cho Thuê

Việc cho thuê thiết bị công nghệ thông tin mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, bao gồm:

Tiết kiệm chi phí: Đây là lợi ích lớn nhất của việc cho thuê thiết bị CNTT. Khi thuê thiết bị, doanh nghiệp chỉ phải trả tiền thuê hàng tháng hoặc hàng năm, thay vì phải bỏ ra một số tiền lớn để mua thiết bị ban đầu. Điều này đặc biệt có lợi cho các doanh nghiệp có ngân sách hạn chế hoặc có nhu cầu sử dụng thiết bị CNTT trong thời gian ngắn.


Tránh rủi ro: Việc mua thiết bị CNTT có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, chẳng hạn như rủi ro thiết bị lỗi thời, rủi ro hư hỏng, rủi ro khấu hao giá trị. Khi thuê thiết bị, doanh nghiệp không phải chịu những rủi ro này.


Đảm bảo tính sẵn có: Doanh nghiệp có thể thuê thiết bị CNTT theo nhu cầu sử dụng, giúp đảm bảo tính sẵn có của thiết bị khi cần thiết. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng thiết bị CNTT trong các dự án hoặc sự kiện ngắn hạn.


Tăng tính linh hoạt: Việc thuê thiết bị CNTT giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc thay đổi nhu cầu sử dụng thiết bị. Doanh nghiệp có thể dễ dàng nâng cấp hoặc hạ cấp thiết bị khi cần thiết mà không phải lo lắng về chi phí đầu tư ban đầu.
Giảm gánh nặng quản lý: Doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì và bảo hiểm thiết bị CNTT.